Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 74 for 1994-95, innst. S. nr. 17 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1995 Innst. S. nr. 17 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995