Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Sosialistiske Republikk Vietnams Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteundragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Oslo den 1. juni 1995

St.prp. nr. 75 for 1994-95, innst. S. nr. 5 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.10.1995 Innst. S. nr. 5 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1995