Lov om endringar i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer

Ot.prp. nr. 76 for 1994-95, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 34 for 1995-96, beslutning. O. nr. 34 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. O. nr. 18 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995