Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

Ot.prp. nr. 73 for 1994-95, innst. O. nr. 36, besl. O. nr. 39 for 1995-96, beslutning. O. nr. 39 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 25.01.1996 Innst. O. nr. 36 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.1996

   Behandlet i Odelstinget: 30.01.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1996