Flomskader på Østlandet

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 48 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1995 Innst. S. nr. 48 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995