Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1994-95

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 20 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.10.1995 Innst. S. nr. 20 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995