Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1996

Innst. S. nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.10.1995 Innst. S. nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.10.1995