Skatteopplegget 1996 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 1, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 10-13 for 1995-96, beslutning. O. nr. 10-13 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. O. nr. 12 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.1995