Verkemiddel for skoleverket i Nord-Noreg m.m. (virkemiddelordningen)

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 34 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1995 Innst. S. nr. 34 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1995