Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 58 A slik at bestemmelsen ivaretar hensynet til arbeidstakers stillingsvern uten å hindre ny sysselsetting)

Dokument nr. 8:3, innst. O. nr. 43 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arild Lund, Jan Petersen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 22.02.1996 Innst. O. nr. 43 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1996

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.1996