Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Anne Marit Rognes og Øystein Djupedal om regelendring for statsstøtte til kommunale grunnlagsinvesteringer (Endring av retningslinjene for bruk av støtteordningene under statsbudsjettets kap. 551 post 51 slik at tilrettelegging av næringsareal kan gis støtte i visse tilfelle der bare en bedrift etableres permanent på arealet)

Dokument nr. 8:5, innst. S. nr. 142 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Marit Rognes, Morten Lund, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.03.1996 Innst. S. nr. 142 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1996