Trygdeoppgjeret 2005

St.prp. nr. 72 (2004-2005), Innst. S. nr. 279 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.06.2005 Innst. S. nr. 279 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005