Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1988-1993 desidert "Til observasjon"

Dokument nr. 3:1 (1995-96), Innst. S. nr. 79 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 79 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995