Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om innføring av et voldsofferfond

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 96 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1995 Innst. S. nr. 96 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.02.1996