For budsjetterminen 1996 - statstilskudd til private skoler

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1995