Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg om endringer i regelverket knyttet til fordelsbeskatning av utgiftsdekning ved reiser fra arbeidssted til hjem ved overtid, og redegjørelse for regelverket knyttet til fordelsbeskatning av utgiftsdekning for ansatte, samt forslag om en uavhengig gjennomgang av "Lignings-ABC"

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 101 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1995 Innst. S. nr. 101 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995