Makt og demokrati

St.meld. nr. 17 (2004-2005), Innst. S. nr. 252 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saksordfører Jørgen Kosmo Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 252 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2005