Nasjonalbudsjettet 1996

St.meld. nr. 1, Budsjett-innst. S. I 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1995 Budsjett-innst. S. I (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.11.1995