Forslag om endring av Stortingets forretningsorden § 12, annet ledd nr. 2 og nr. 3

Innst. S. nr. 298 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.09.1996 Innst. S. nr. 298 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.09.1996

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1996