Riksrevisjonens undersøkelser vedrørende forvaltningen av bilateral bistand til India og Nicaragua

Dokument nr. 3:2 (1995-96), Innst. S. nr. 137 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.02.1996 Innst. S. nr. 137 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1996