Støttetiltak for fiskerinæringa for 1996

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 8, Budsjett-innst. S. nr. 8. Tillegg nr. 2 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995