Lov om endringer i lov av 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 43 for 1995-96, beslutning. O. nr. 43 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.01.1996 Innst. O. nr. 37 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1996

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1996