Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. Tidskonto for selvstendig næringsdrivende m.fl (kap. 3b)

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 52, besl. O. nr. 63 for 1995-96, beslutning. O. nr. 63 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1996 Innst. O. nr. 52 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.05.1996

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1996