Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen og Jan Arild Ellingsen om straks å redusere bøtesatsene på trafikkforseelser, og om å innføre nye rutiner for fastsettelse, herunder en tilnærming av bøtesatsene til land det er naturlig å sammenligne seg med

Dokument nr. 8:39 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen Forslag fra (FrP) Avvist

Saksgang

  1. Status