Endringer i kjøretøyavgiftene og om endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1996. Skatte- og avgiftsvedtak

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 13, Tillegg nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1995