Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 39 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. S. nr. 39 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1995