Ny saldering av statbudsjettet medregnet folketrygden 1995

St.prp. nr. 27, innst. S. nr. 100 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1995 Innst. S. nr. 100 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995