Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2003

Innst. S. nr. 156 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2005 Innst. S. nr. 156 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2005