Lov om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel mv

Ot.prp. nr. 15, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 61 for 1995-96, beslutning. O. nr. 61 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.03.1996 Innst. O. nr. 48 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.05.1996

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1996