Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og uavhengige representanter oversendt fra Odelstingets møte 28. februar 2005 (jf. Innst. O. nr. 48): Stortinget ber Regjeringen innarbeide i finansieringsmodellen for høyere utdanning en ordning der institusjonene også får en godtgjørelse for gjennomført eksamen for privatister.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet