Forslag fra stortingsrepresentant Einar Holstad på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. mars 2005 (jf. Innst. O. nr. 54): Stortinget ber Regjeringen fortløpende vurdere behovet for å utarbeide en veiledning til forskriften hjemlet i SE-loven § 3, og utarbeide en slik veiledning dersom det opprettes tre eller flere europeiske selskaper i Norge.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet