Ny befalsordning i Forsvaret

St.prp. nr. 38, innst. S. nr. 198 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 198 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1996