Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Produkter til byggverk. Tilpasning til EUs rådsdirektiv 89/106 av 22. desember 1988 mm

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 46 for 1995-96, beslutning. O. nr. 46 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.03.1996 Innst. O. nr. 44 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1996

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996