Brann og ulykkesalarmering

St.meld. nr. 12, innst. S. nr. 147 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 147 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1996