Forslag fra stortingsrepresentant Eva M. Nielsen på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 18. mars 2005 (jf. Innst. O. nr. 62): Stortinget ber Regjeringen om en vurdering av å endre § 2-1 i kirkeloven, slik at valg til nytt menighetsråd og storting avholdes samtidig.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet