Kringkasting og dagspresse 1994 m.v.

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 145 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 145 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1996