Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Unionen for 2004

Dokument nr. 14 (2004-2005), Innst. S. nr. 172 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.04.2005 Innst. S. nr. 172 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2005