Utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo

St.prp. nr. 50 (2004-2005), Innst. S. nr. 200 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. S. nr. 200 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2005