Forslag oversendt fra Odelstingets møte 11. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 72): Stortinget ber Regjeringen utarbeide en straffebestemmelse om vold i nære relasjoner.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet