Telenor AS

St.meld. nr. 21, innst. S. nr. 132 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1996 Innst. S. nr. 132 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1996