Endringer i forvaltningsreglementet for fond i pensjonstrygden for sjømenn

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 91 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1995 Innst. S. nr. 91 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995