Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 75): Stortinget ber Regjeringen innføre en generell låneadgang i Lånekassen for elever i videregående skole med samme stipendordning som for høyere utdanning.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet