Erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd m.v.

St.meld. nr. 16, innst. S. nr. 231 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. S. nr. 231 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1996