Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 55/95 av 22. juni 1995 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen (konsernfaglig samarbeid)

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 98 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.12.1995 Innst. S. nr. 98 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995