Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2003

Innst. S. nr. 250 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 250 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2005