Forslag fra stortingsrepresentant Paul Chaffey om ikke å tildele eierrettigheter eller operatøransvar til franske oljeselskaper i 15. konsesjonsrunde

Dokument nr. 8:9, innst. S. nr. 106 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.12.1995 Innst. S. nr. 106 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.01.1996