Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen foreta de nødvendige lovendringer slik at private meierier kan etableres utenom Riksoppgjørssystemet og ordningen med offentlig bestemte melkekvoter for å oppnå reell konkurranse mellom private meierier og Norske Meierier

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 93 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1995 Innst. S. nr. 93 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1996