Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad og Erna Solberg om å endre reglene for salg av kunst på auksjon slik at merverdiavgift kun blir beregnet av salæret

Dokument nr. 8:11, innst. S. nr. 131 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva R. Finstad, Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1996 Innst. S. nr. 131 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1996