Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 43 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1995 Innst. S. nr. 43 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995