Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Kjetil Bjørklund, Siri Hall Arnøy og Hallgeir H. Langeland om oppretting av et statsforetak for å fremme avfallsforebygging og gjenvinning (GJENOVA)

Dokument nr. 8:91 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Kjetil Bjørklund, Siri Hall Arnøy Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet